TAKIM
 

TRL GLOBAL FOUNDATION
 

 • International Emission Centre for Digital Currency

 • Global support system for citizen and professional science

 • Self-regulating social mechanism in the area of  human rights and environment

BARIŞ TOKENİ

 

 TRL, BM için Koşulsuz bir Küresel Temel Gelirdir

 

     KTG (Koşulsuz Temel Gelir) fayda ve gelir seviyesine bakılmaksızın tüm vatandaşlara ödenir. Yılda on iki kez

ay sonunda alacağınız miktarın üzerinde etkisi olan göstergeler, sizin ülkenizdeki hak ve özgürlüklere uymanızla bağlantılıdır

     İlk aşamalarda alanlarında uzman olan ve evrensel olarak tanınan örgütlerden alınan verileri kullanıyoruz.

Her örgüt, göstergenin sırrını çözmek için kapsamlı

bilgiler sunar.

 

TRL, BM için sosyal bir küresel mekanizmadır

 

    Misyonumuz, BM için her bireyin kendi hak ve özgürlüklerinin değerini anlayacağı, ülkelerindeki ve köylerindeki  bu önemli göstergeleri etkilemek için motive olacağı küresel bir araç yaratmaktır. TRL, özel bir yönetim veya karar verme merkezi olmayan, geniş çaplı erişilebilen bir mekanizmadır. Bu projenin, tüm kararları herkes adına veren bir sahibi veya küçük bir grubu yoktur.

TOKEN: LAUNCH_TRL (CSDG)

Create your own personal account in the TRL system and receive confirmation of participation, as well as the Launch_TRL (CSDG) token in your blockchain wallet.
 

Register in the TRL Open Licences System.  It is available to everyone.

1) CREATE CRYPTOWALLET & GET CURRENCY  ; 2) CREATE ACCOUNT ON THE TRL-GLOBAL.ORG

ABOUT THE TRL GLOBAL FOUNDATION IN 3 MINUTES

     Unconditional Global Basic Income TRL/UN uses a unique index and an algorithm with the aim of reflecting the level of actual realisation of accepted international commitments and obligations in the field of human rights and environmental protection as well as for adherence to new international treaties to provide a higher level of protection for individuals at a domestic level. This has a direct impact on the basic income received by citizens of every country.

     One of the most important goals of ‘TRL Implementation’ is to reflect the level of progress made with regards to recommendations and decisions made by international and regional judicial and quasi-judicial bodies, including committees of the UN Treaty bodies, as well as reports and recommendations made by UN Special Rapporteurs.

    Hedef 2020-2025 – TRL, BM tarafından dünyadaki hak ve özgürlüklerin savunulması için temel bir araç olarak incelenmekte ve tanınmaktadır

 

org_rescrs.jpg

 *açık kaynak / açık veri / açık içerik materyali toplandı ve analiz edildi (kamu yararına gerçekleştirilen bir görevin yerine getirilmesi için işleme gereklidir (örn. insan hakları ihlallerinin izlenmesi)

mf.jpg

TRL system uses IMF Special Drawing Rights*

*system update in 2021

_ARCHITECTURE OF THE PROJECT_

TRL ALLIANCE/SCIENCE: Global support system for
citizen and professional science

 

TRL Science is part of the TRL Alliance. It is not a grant system; it is a method of self-funding research using means provided by the TRL Fund. It is a fully independent movement, and the intellectual rights to your findings will belong to you and the people with whom you have worked during the research.

TRL Alliance is not just an international research community. It is an attempt to restore and spread the traditions of independent research as widely as possible, as well as to create a global support system for citizen and professional science.

The majority of your research results can be used to formulate conventions within the "TRL Implementation" framework:

 • international treaties at the universal level

 • international treaties at the regional level

 • national application of ‘Soft Law’ instruments

Following some preliminary improvements, several conventions will be incorporated into the "TRL Implementation" mechanism (Soft Law section)

(including based of UN_Agenda 21: sciences

for sustainable development)*:

 • for the active development of the sciences;

 • for the improving scientific literacy;

 • for the increasingthe state’s involvement in science.

Through this global mechanism, your specialist skills will have a direct impact both on the global agenda and local changes in your country

TRL: GLOBAL NETWORK OF INDEPENDENT SCIENTISTS

TRL Alliance. Hümanizm

Dernek ve topluluk

 • Cinsel, ırksal ve dini eşitlik

 • Küresel eşitsizlik ve yoksulluk

 • Göç

 

TRL Alliance. Haklar ve Özgürlükler

Dernek ve topluluk

 • İnsan hakları

 • Implementation

 • Gazetecilerin ve aktivistlerin korunması

 • STK'lar ve bağımsız medya için finansman

 • Sivil katılım ve baskıcı olmayan mekanizma

TRL Alliance. Ekonomi bilimi

Dernek ve topluluk

 • Sosyal / etki yatırımı

 • Koşulsuz Küresel Temel Gelirdir

 • Blockchain ve kripto

 • Ekonomi 4.0

Special Sectors
 

- Healthcare -

- Environment -

- Demography -

- Global Education -

- TRL Space Foundation -

olcs.webp

TRL Science
 
- Formal -
- Natural -
- Social -
- Applied -
- Citizen -

Create an account in the TRL system. You can request an International Researcher Certificate by specifying one of five Areas of Activity and one of 23 sectors. It is available to everyone.
Register in the TRL Open Licences System: CREATE ACCOUNT 

 

Find documents in your language 

https://independent.academia.edu/TRL_Science 

Acad.jpg

International community TRL Pro-Bono translators

500+ Languages

We speak all languages of the world

An information source not only available in English.

It helps to spread TRL/UN and the idea behind it around the globe 

 

The global aim of the TRL Translators Community: to emulate the success of the most translated document in history, the Universal Declaration of Human Rights, in terms of the quantity of languages it has been translated into.

 

In the future, these translation will form the basis for the creation of the most multilingual website

in the World

TRL Pro Bono Publico

 

     An itibariyle, proje sadece gönüllülerin çalışmaları üzerine kurulmuştur

     TRL Çevirmenler Topluluğunun küresel amacı: tarihteki en çok tercüme edilmiş belgenin, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin, çevrildiği dil sayısı açısından başarısını taklit etmektir.

     We would never have calculated the basic income for every country without our “volunteer movement ‘Implementation’”, as this required filling in more than 12 000 values, all of which were contained in 35 UN depositories and tens of international treaties at the universal and regional level, for more than 200 countries.

     Bu tip projeler için ana destek mesajlarından biri, her birimizde varolan insanlık hissidir.

Movement "IMPLEMENTATION"

200+ Countries

Human rights advocates and members of civil society in more than 150 countries to fill out the TRL Implementation table for their country.

HOW TO BECOME A MEMBER OF TRL: 

Use the "TRL Open licences" system & JOIN US 

1) Create an account in the TRL system
2) Request an International_Researcher_Certificate_TRL (
it is available to everyone)
3) After receiving a reply need to upload the certificate in the created personal account [section "certificate"]

Register in the TRL Open Licences System: CREATE ACCOUNT 

Kinds of NFT Tokens/Certificates


Don’t forget to add your certificate to Linkedin.

3 steps & 9 seconds

Fill in the following information:

Title - Independent Scientist or International Researcher/Citizen Science (it is available to everyone)

Company - TRL Alliance (Think Tank)

[see drop-down list];

ADD

the TRL Open Licence into the “Licences &

Certifications” section of their Linkedin profiles

This can be done in 3 steps that should take no

more than 9 seconds to complete

Need to follow this link to add the licence https://www.linkedin.com/profile/add 

Fill in the following information:

Title - Translator

Company - TRL Translators Pro Bono Community

[see drop-down list];

Fill in the following information:

Title - International Volunteer

Company - TRL Movement "Implementation"

[see drop-down list];

 
1st.webp

TAKIM

     Sosyal KTG’den olumlu etkilenen alanların bir listesini derledik ve bu listede kendi çıkarları ile özdeşleşmeyecek hiç kimseyi tanımıyoruz. Bu hikayedeki insanlar tüm mesleklerden, ülkelerden ve kıtalardan, tüm dinler ve ten renklerinden... Liste sonsuz ve içinde herşeyi barındırıyor. Ve siz de bu hikayenin bir parçasısınız; çocuklarınız, dostlarınız, akrabalarınız ve size yakın olan herkes gibi. Ekibimiz - İnsanlık.

    Danışmanlarımızın ve gönüllülerin çoğu, TRL’nin küresel olarak olumlu etkiye sahip olacağı alanlardan bir veya birkaçında kendi dünya görüşlerinin yansımasını görüyor ve bu da bizimle işbirliği yapmalarında motivasyonlarının kaynağı oluyor.

 

TRL BÜYÜKELÇİLERİ ENSTİTÜSÜ